Напред към урок 2
 

Урок 1
Введение

с червен цвят са забележки на преводача

Концепция__Скрипт__Ефект__Разбор на скрипта__Упражнение

Съдържание (в нов прозорец)

Концепция

Първия скрипт ще ви запознае с основите на създаване и поставяне JavaScript на веб-страница. В урока ще узнаете какво може и какво не може да се прави в JavaScript. Нашия първи скрипт поставя текст на веб-страница. В дадения случай текста ще е с червен цвят. Ето този скрипт:

Скрипт

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
document.write("<FONT COLOR='RED'>Това е червен цвят </FONT>")
</SCRIPT>

 

Ефект

.

Разбор на скрипта

Нека отначало да поговорим какво е JavaScript .

Какво е JavaScript?

Първо, това не е Java. Лесно можете да се объркате, че Java и JavaScript са едно и също. Не. Java — това е език за програмиране, създаден в Sun Microsystems. А JavaScript са го измислили добрите хора от Netscape. Но това не е единствената разлика.

Двата езика са ООР (Object Orientated Programming, обектно-ориентирани езици за програмиране). Това значи, че с тяхна помощ може да се построят неголеми обекти, със които после се създава целия обект. Ще ви стане ясно в процеса на изучаване. Главната разлика е в това, че Java позволява да създадем съвършенно самостоятелни събития. «Java-applet» («приложение») може да се стартира в веб-страница, нo това е напълно независима програма, макар и малка.Освен това не можем да я видим като текст. За да я стартираме трябва да я «преведем» в така наречения «машинен език».

Netscape някакси опрости Java до набирането на по лесни команди. JavaScript не може да съществува сам по себе си, той трябва да се намира в веб-страница, а веб-страницата трябва да се отвори в браузър, който разбира езика JavaScript (например, Netscape Communicator и Internet Explorer).

Как да пишем на JavaScript

Запомнете, че JavaScript — не е HTML! Често ме питат, не е ли едното версия на другото. Не. Но в JavaScript и HTML има много приличащи си правила.
Първо, JavaScript се поставя в документа HTML. Къде точно, ще обсъдим по-късно. JavaScript се съхранява като текст заедно с документа HTML. Основната разлика е в това, че HTML има доста свободни правила.Няма значение, какво разстояние оставяте между думите или изразите. В действителност, HTML може да се пише в един цял ред.
Съвсем друго е при JavaScript.Той има строга форма. И да я пренебрегваме можем много рядко. Например, втория ред на нашия скрипт изглежда така:

document.write("<font color='red'>Красный текст</font>")

...Тоест намира се на един ред и трябва да запази формата си. Да предположим че сте го копирали в редактор с тесни страници и се е прекъснал реда:

document.write("<font color='red'>Красный текст</font
>")

Изменили сте формата и в скрипта се е появила грешка(в следващия урок ще поговорим за грешките и как да ги поправим).

Редактиране на JavaScript

Пишете скрипт или го редактирате, не давайте на полетата на страниците да ви застават на пътя. Винаги редактирайте работата си в текстовия редактор без полета. Нямам предвид много широка страница. Имам впредвид ПЪЛНО ОТСЪСТВИЕ НА ПОЛЕТА. Трябва да имате възможност да напишете ред с дължина няколко километра. Иначе не ще се отървете от проблеми.

Важен ли е РеГиСтъра для JavaScript?

Да.

Някои скриптове действат различно в Нетскейп и Експлорер.

Да се върнем към разбора на скрипта

Да започнем с първия ред :

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

Това е код HTML, който дава на браузера да разбере, че оттук започва JavaScript. Не изглежда сложно. Всички скриптове започват с такава команда. А как ви изглежда часта LANGUAGE(език)="JavaScript"? Нима е необходимо? Да. Има и други типове скрипт, например, VBS или LiveScript. Така че вашата команда LANGUAGE не дава на браузера да се обърка.
Тъй като имаме само три реда да преминем към края.С това:

</SCRIPT>

...завършва всеки JavaScript без изключение. Запомнете това добре, защото към този въпрос повече няма да се връщаме. Помнете, започваме с <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> и завършваме с </SCRIPT>. Продължаваме...
Ето основната част на скрипта:

document.write("<FONT COLOR='RED'>Това е червен цвят</FONT>")

Не е трудно да се досетите сами, какво означава всяка част на скрипта, но за да използваме в бъдеще еднакви термини, ще го разгледаме подробно.
Ето от какво се състои скрипта: посочва DOCUMENT (документ HTML) и измененията, които ще произтекат в него— какво ще бъде написано (WRITE). Това, което ще бъде написано, се намира в скобки.

Дойде ред на термините. DOCUMENT е object (обект). WRITE (пиша), отделено с точка, се нарича method (метод на обекта). Така , скрипта просто казва: «Вземете обект (нещо което вече съществува) и напишете нещо към него».
Текста в скоби се нарича instance (израз на метода), той указва, какво произтича, когато метода въздейства на обекта. Следите ли мисълта?
Имайте впредвид, че текста в скобите е в кавички. Никога не бива да ги забравяте.
Текста в кавички е обикновен HTML. Мисля, че познахте командата <FONT>, която прави текста червен. Обърнете внимание, че по нататък са единични кавички. Ако поставите двойни, JavaScript ще реши, че това е края на израза, и само част от вашия текст ще бъде употребен към обекта, а това вече е грешка.
Запомнете: във двойните кавички се слагат единични.

Така значи, JavaScript оцвети текста в червен цвят? Не, това го направи HTML. А JavaScript само написа кода на страницата. Чудесно, нали?

Вашата задача

Изменете скрипта така, че да се покажат два реда текст червен и син. Но трябва да напишете няколко команди Javascript, а не просто да добавите малко HTML към примера. На страницата трябва да се покаже следното:

Това е червен текст
Това е син текст

Възможен отговор тук